Jak fungují kameny

04.06.2019

Otevřete své srdce kráse a jedinečnosti léčivých kamenů a těšte se z nich. Kameny jsou prastaré. Existovaly dávno před lidmi. Jsou symbolem věčnosti a nekonečnosti, stálosti, klidu a ztišení, skromnosti a rozvahy. Každý je sám o sobě jedinečný. 

Obdivuji jak je každý dokonalý ve své nedokonalosti. Jsou nesmírně krásné a vyjadřují nádheru našeho světa. Dokážou na lidi zvláštním způsobem působit a mohou nám tak mnohostranně pomáhat a sloužit.

Kameny s námi komunikují pomocí vibrací. Každá věc, všechno kolem nás, ať už v přírodě či věci vyrobené pomocí člověka, všechno co tvoří tento vesmír, obsahuje energetické vibrace. To potvrdila dokonce i moderní fyzika, která říká, že se vše kolem nás skládá z atomů, ve kterých kolem atomového jádra kmitají elektrony. Také nehmotné věci, jako myšlenky a pocity, nebo barvy a tóny jsou druhem vibrace (to mimo jiné vysvětluje, proč se vyskytují případy, že člověk rozpozná barvu, aniž by ji viděl).

Sami o sobě kameny vyzařují pozitivní a přátelskou vibrační energii, avšak přebírají také energii z okolního prostředí a ta není vždy pozitivní - ať už se jedná o elektrický smog, nebo nemoci, negativní pocity a myšlenky. Z těchto důvodů musí být kameny čištěny a znovu nabíjeny (více ve článku Čištění a nabíjení kamenů).

My všichni jsme znalci krystalů, jestliže věříme svým intuitivním schopnostem.

Kameny Vám pomáhají přinést štěstí a spokojenost, avšak záleží také na tom, jakou energii vy vysíláte ke svému kameni. Svým vnitřním postojem, svoji láskou, dokážete zvýšit jejich pozitivní vibrace. Významnou roli hraje také to, zda dokážete být dostatečně vstřícní a otevření jejich působení.

Způsob vysílání energie

Každý kámen vysílá svou energii do okolí jiným způsobem, což zapříčiňuje koktejl těchto vlastností daného kamene: Chemické složení, barva, krystalická struktura, průsvitnost, tvrdost tvar a působení světla a okolní energie. Vibrační energie má svůj tvar a směr. Ve své knize Léčivá síla drahokamů a minerálů autorka Z.S.Kullová moc hezky popsala osm způsobů vyzařování energie kamenů:

  • tvar fontány či duhy (např. achát, tyrkys) energie tryská z drahokamu vzhůru, otáčí se a spadá jako vodotrysk či voda dolů. Zahalují láskyplně celý prostor.
  • tvar růžice či vějíře (např. amazonit, citrín) energie tryská z kamene do všech stran, víří kolem něho jako růžice, vějíř či větrné kolo, aby se pak radostně rozletěla po celé místnosti.
  • tvar kapky (např. chalcedon, růženín) energie z kamene vyzařuje v kapkách, velmi jemně a s chvěním do všech stran, pomalu něžně zahaluje vše jako mrholení.
  • šípovitý tvar (např. granát, hematit, jaspis) energie vyzařuje jako vystřelené šípy vždy jedním směrem do všech stran. Velmi aktivní a léčivé kameny.
  • tvar spirály (např. karneol, obsidián) energie se spirálovitě otevírá do všech stran a prostupuje pomalu celý prostor. 
  • tvar vlny (onyx, měsíční kámen) energie se jako vlny přelévá prostorem stále sem a tam. Odráží se v ní životní pohyb, dualita principů jin-jang.
  • kruhový tvar (ametyst, aventurín, křišťál, lazurit) energie se pomalu kruhovitě šíří do celého prostoru. Kruh se stále zvětšuje. Kameny přinášejí uklidnění, pohodu a rozvahu.
  • neurčitý tvar (rodonit, larimar) energie je proměnlivá a rozprostírá se bez určitého tvaru kolem celého kamene. Mění se a přeskupuje stejně jako oblaka, jednou tak, podruhé jinak.

Při své práci s kameny toto vyzařování jemně cítím, avšak nedokážu jej takto striktně rozřadit. I vy jej dokážete vycítit. My všichni jsme znalci krystalů, jestliže věříme svým intuitivním schopnostem. Pokud budete mít jiné zkušenosti, udělejte si poznámky a řiďte se svým vlastním úsudkem.

Věřte svým pocitům, své intuici a zdravému rozumu.

"...musíte mít zapnutý přijímač, aby k Vám zpráva dorazila"