20. března: OSTARA (Jarní rovnodennost)

11.03.2021

Oslava jara, plodnosti

Dny se neustále prodlužují a noci ubývá. Když už den trvá stejně dlouho jako noc - přichází jarní rovnodennost. Tento den v dávných dobách lidé uctívali a slavili. Některé zvyky později převzali křesťané a oslavy jara všichni známe jako Velikonoce.

Bylinky: prvosenky, fialky, kočičky, narcis, tulipán, petrklíč, hyacint, zlatý déšť

Minerály: akvamarín, turmalín, fluorit

Božstva: bohyně Ostara (slovansky Vesna), Morana, Mokoš, Lada

Tento svátek původně Slované nazývali Provoda, podle "neděle provodní", kdy se vyprovázela Morana, jako představitelka zimy a smrti. Lidé vyráběli figurínu ze slámy, oblékali ji do ženských šatů a zdobili korály z prázdných šnečích ulit a bílých vyfouknutých vajec. Tu poté odvedli za vesnici a jako symbol konce zimy, nemoci a všeho zlého házeli do vody, či ze skály. 

Zpátky do vsi pak mladé dívky přinášeli svěží rašící větvičky zdobené pentlemi (líto, létečko). Tím symbolizovali příchod jarní bohyně - Vesny. Ta je známá také jako Ostara, neboli Eostré a je bohyní plodnosti a ženské síly. Její symbolické zvíře je králík - symbol jara a plodnosti. 

S opentlenými větvičkami se poté chodilo jako průvod od domu k domu a ohlašoval se konec zimy, za což jej hospodáři obdarovávali. Přitom se tančilo, zpívalo a z darů následně pořádali hostiny. Slavilo se dlouho, až dva týdny a rituál kulminoval právě v den jarní rovnodennosti. Křesťanské velikonoce jsou obdobou tohoto starodávného pohanského svátku.

Pro svátky byla symbolická červená barva, jako symbol slunce, krve, životní síly, ohně. Hned příští den je totiž den delší než noc a znamená to tedy vítězství slunce. Proto se můžete také setkat s označením červené svátky a na červeno byla zásadně barvena také vajíčka (jako symbol života, obnovy).

NÁPADY, ZVYKY A RITUÁLY:

  • VÝZDOBA - vyzdobte si domov větvičkami vrby jívy - známé jako kočičky, či zlatého deště. Mladé pruty mají předávat svoji omlazující sílu. Kočičky se dříve zapichovali na okraj pole a měli přinést dobrou úrodu. Na větvičky můžete navěsit ozdobená vyfouknutá vejce, jako symbol života a obnovy.
  • JARNÍ ÚKLID - v tuto dobu je dobré udělat důkladný úklid. Umyjte okna, aby sluníčko více prozářilo váš domov. Hospodyňky dříve v tento svátek zametaly celý dům a smetí pálily, odnášely za vesnici nebo házely za plot.
  • RITUÁLNÍ OČISTA - dříve lidé časně ráno vstali a omývali se rosou, či se koupali nazí v potoce - což mělo působit jako ochrana před nemocemi. Největší účinek měla koupel v místě soutoku více pramenů. Můžete se nechat inspirovat, nebo si alespoň připravit bylinkovou očistnou koupel ve vaně.

Novinky v e-shopu